• BIST 1.096
  • Altın 464,697
  • Dolar 7,6448
  • Euro 8,9469
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 12 °C

Damat Albayrak da mı paralelden?

Damat Albayrak da mı paralelden?
Bu gerçeği, Yeni Şafak’tan kovulan Profesör Osman Özsoy açıkladı. Erdoğan’a, "damat Berat Albayrak da mı Haşhaşi” diye sordu.

AB­D’­de­ki ka­çak imam Fet­hul­la­h’­a sa­vaş açan ve “Haş­ha­şi” di­ye he­de­fe ko­yan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­a kö­tü sür­priz. Kı­zı Es­ra­’nın ko­ca­sı Be­rat Al­bay­ra­k ’­ın ce­ma­at oku­lun­dan me­zun ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı.


Bu açık­la­ma­yı ise yan­daş Ye­ni Şa­fak ga­ze­te­sin­den ko­vu­lan ya­zar Prof. Os­man Öz­soy twit­te­r’­dan yap­tı. Ba­ka­lım Er­do­ğan, “Pa­ra­lel­ci, Haş­ha­şi, ana­nas­çı” ilan et­tik­le­ri ara­sı­na da­ma­dı­nı da ko­ya­cak mı?..

Ce­ma­at oku­lun­dan me­zun olan Berat Albayrak , Er­do­ğa­n’­ın bü­yük kı­zı Es­ra­’y­la ev­li. Pen­sil­van­ya­’y­la iliş­ki­si me­rak ko­nu­su.
Cemaat lisesinin fotoğraf albümünde Berat var
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın da­ma­dı Be­rat Al­bay­rak, kar­de­şiy­le yö­net­tik­le­ri ga­ze­te­ler­de her­ke­si “Pa­ra­lel­ci” ilan edi­yor­lar­dı. Ama tak­ke düş­tü kel gö­rün­dü. Me­ğer Be­rat, “Pa­ra­lel­ci”­nin ha­sıy­mış. Ce­ma­atin er­kek li­se­sin­de 1031 nu­ma­ra­lı öğ­ren­ciy­miş. Bu fo­toğ­raf al­bü­mü de ka­nı­tı…
Er­do­ğa­n’­a so­rul­sun
Prof. Öz­soy, twit­te­r’­da, “Er­do­ğa­n’­a so­rul­sun: Be­rat, hiz­met oku­lun­dan me­zun. Ör­güt­çü mü ol­du, Haş­ha­şi mi?” yaz­dı…
10 yıl önce aileye girdi
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın kı­zı Es­ra, Be­rat Al­bay­ra­k’­la 2004 yı­lın­da ev­len­di. Be­rat Al­bay­rak şu anda Ça­lık Hol­din­g’­in ­CE­O’­su…
Erdoğan’ın damadı ‘paralel’ okulundan
Prof. Özsoy, “Erdoğan’ın damadı Berat, hizmet okulunda okudu. O da mı haşhaşi?” diye sordu.
CumhurbaşkanıTay­yip Er­do­ğan, Baş­ba­kan ol­du­ğu dö­nem­de sa­vaş aç­tı­ğı Gü­len ce­ma­ati­ni her fır­sat­ta yer­den ye­re vu­ru­yor. Ce­ma­ate da­ha ön­ce “ör­güt, vi­rü­s” gi­bi ben­zet­me­ler­de bu­lu­nan Er­do­ğan, da­ha ile­ri gi­de­rek “Haş­ha­şi­le­r” bi­le de­miş­ti. Tür­ki­ye gün­de­mi­ne bom­ba gi­bi dü­şen ve bir sü­re ön­ce ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ri­le­rek üze­ri ka­pa­tı­lan 17-25 Ara­lık yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nın ar­dın­dan em­ni­yet ve yar­gı­da ce­ma­at­çi ol­duk­la­rı id­di­asıy­la bir­çok ki­şi tas­fi­ye edil­miş­ti. An­cak Er­do­ğa­n’­ın en ya­kı­nın­da­ki bir is­min de “pa­ra­lel­ci­” ol­du­ğu öne sü­rül­dü.
Ce­ma­at­çi ol­du­ğu id­di­asıy­la, hü­kü­mete ya­kın bir ha­ber si­te­sin­de­ki ve Ye­ni Şa­fak ga­ze­te­sin­de­ki ya­zı­la­rı­na son ve­ri­len Prof. Dr. Os­man Öz­soy, bu id­di­ayı dün at­tı­ğı bir twe­et’­le gün­de­me ge­tir­di. Öz­soy, Er­do­ğa­n’­ın kı­zı Es­ra ile ev­li olan da­ma­dı Be­rat Al­bay­ra­k’­ın 1992-93 Eği­tim-Öğ­re­tim Yı­lı’n­da Özel Fa­tih Er­kek Li­se­si­’n­de öğ­ren­ci­ ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, sı­nıf öğ­ren­ci al­bü­mü­nü pay­laş­tı. Prof. Osman Öz­soy, me­sa­jın­da “MG­K’­da Er­do­ğa­n’­a so­rul­sun: Da­ma­dın Be­rat, Hiz­met oku­lun­dan me­zun. Ör­güt­çü mü ol­du haş­ha­şi mi? Gü­zel bir öğ­ren­cim­di­” yaz­dı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim